De top 10 Beste Boeken over economie In 2023 (in het Nederlands)

De top 10 Beste Boeken over economie In 2023 (in het Nederlands)

Bij de selectie van de beste boeken betreffende de economie, streven wij naar een gevarieerd palet die zowel de ervaren econoom als de beginner aanspreekt. Van klassieke principes in de economie tot hedendaagse kwesties zoals klimaatverandering en globale economische ongelijkheid; dit artikel belicht de boeken die elke economie-enthousiasteling op zijn plank zou willen hebben. Laat je meevoeren door de fascinerende wereld van de economische theorieën en ontdek hoe deze onze wereld voortdurend vormen en beïnvloeden.

1. Rijke pa arme pa

Rijke pa arme pa

In onze meest recente review duiken we in de uitgebreide editie van ‘Rijke pa, arme pa’, een must-read studieboek over geld, dat nu twee keer zo dik is als zijn voorganger. Deze editie bevat diepgaande uitleg en vragen aan het einde van elk hoofdstuk en biedt nuttige inzichten over geld verdienen, behouden en vermenigvuldigen. Met deze vernieuwde versie wil Kiyosaki de algemeen aanvaarde financiële concepten opnieuw definiëren en streeft hij ernaar zijn lezers uit te rusten met de kennis en vaardigheden om hun financiële toekomst veilig te stellen.

Voordelen

 • Bevat praktische, bruikbare tips voor persoonlijke financiële groei en ontwikkeling.
 • Vernieuwde editie met extra inhoud, waaronder vragen, termdefinities, en ruimte voor notities te maken het boek een waardevol studietool.
 • Het boek is geschreven in duidelijk taal en is gemakkelijk leesbaar en te begrijpen.

Nadelen

 • De prijs van het boek wordt door sommige recensenten als hoog beschouwd, vooral in vergelijking met de originele uitgave.
 • Sommige lezers kunnen de toevoegingen van de Nederlandse uitgever storend vinden.
 • De voorbeelden gegeven in het boek kunnen door sommige lezers als gedateerd worden ervaren, wat de relevantie zou kunnen verlagen.

Na het zorgvuldig overwegen van de vele reviews, concluderen wij dat “Rijke pa, arme pa” een essentieel boek is voor iedereen die zich financieel wil ontwikkelen en zichzelf wil scholen. Het levert waardevolle inzichten op over geldmanagement die goed toe te passen zijn in het dagelijkse leven. Wat ons echter niet ontging was het prijsverschil tussen de Nederlandse en originele versie. Ondanks dit, bevelen we dit boek alsnog ten zeerste aan voor degenen die verlangen naar financiële vrijheid en een nieuwe visie op hun leven en geld.

Bekijk prijs op Bol.com

2. Hoog spel

Hoog spel

Wij hebben een fascinerende reis gemaakt in de wereld van de internationale olie- en gasindustrie met het lezen van “Hoog spel”, de eerste politieke biografie van Shell door Marcel Metze. Deze meesterlijke diepgaande analyse onthult Shells reis door 130 jaar complexe geopolitieke landschappen, corruptie, oorlogen en controverses in zeventig landen. Nauwgezet uitgelegd door Metze’s jarenlange onderzoek, toont deze biografie zelfs de minst zichtbare vechttechnieken van Shell aan en maakt onszelf de vraag of dit opmerkelijke bedrijf zal overleven in het post-fossiel tijdperk, gegeven de huidige gespannen relatie met de samenleving.

Voordelen

 • Het boek biedt een grondige en uitgebreide geschiedenis van Shell, waardoor het een waardevolle bron van informatie is over dit internationale bedrijf.
 • De auteur doet grondig onderzoek en de inhoud van het boek berust op feiten, wat de betrouwbaarheid en geloofwaardigheid van de informatie verhoogt.
 • Naast de feiten en gebeurtenissen belicht de auteur ook de onderliggende redenen en context, wat helpt om het gedrag en de beslissingen van het bedrijf beter te begrijpen.

Nadelen

 • Sommige recentere gebeurtenissen, zoals het reserve schandaal, worden volgens sommige lezers onvoldoende uitgediept, wat het boek wellicht minder relevant maakt voor mensen die specifiek geïnteresseerd zijn in de hedendaagse problematiek van Shell.
 • Het boek kan mogelijk enige vooringenomenheid vertonen vanwege de grondige focus op één enkel bedrijf, wat de objectiviteit enigszins in het gedrang kan brengen.
 • Gezien de complexiteit en breedte van de onderwerpen die worden behandeld, kan het boek voor sommigen moeilijk te volgen zijn als ze niet reeds een basiskennis hebben van economie of bedrijfsbeheer.

In onze conclusie, is “Hoog spel” een indrukwekkend en deskundig geschreven boek dat de complexe onderlinge verhoudingen van de economie, politiek en olie-industrie subliem uiteenzet. Ondanks dat het recente verleden, zoals het reserve schandaal, meer aandacht had mogen krijgen, publiceert Metze een naadloze en fascinerende verklaring van Shells rol in de wereldoorlogen en energievoorziening. Wij raden dit product aan voor iedereen die geïnteresseerd is in economie, geschiedenis en de relaties tussen multinationale bedrijven en geopolitiek.

Bekijk prijs op Bol.com

3. Cashflow kwadrant

Cashflow kwadrant

In onze zoektocht naar kennis over financiële onafhankelijkheid, zullen wij ons verdiepen in Robert Kiyosaki’s provocatieve boek, ‘Rijke pa’s Cashflow Kwadrant’. Dit werk belooft ons inzichten te geven in hoe men minder kan werken en meer kan verdienen, en hoe we de overstap kunnen maken van traditionele arbeid naar het creëren van een duurzaam financieel imperium. Kiyosaki’s onconventionele benadering van financieel advies daagt conventionele wijsheid uit, waardoor wij, als lezers, opnieuw onze overtuigingen over geld en economie kunnen evalueren.

Voordelen

 • Inspirerend en motiverend, het boek kan lezers aanzetten tot actie en helpt bij het maken van een concreet actieplan om financiële vrijheid te bereiken.
 • Leerzaam en informatief. Het boek biedt inzicht in hoe rijken hun vermogen vergaren en hoe je dit zelf kunt doen.
 • Toegankelijk en eenvoudig geschreven. De inhoud is gemakkelijk te begrijpen, zelfs voor lezers zonder voorkennis van economie of financiën.

Nadelen

 • Veel herhaling. Sommige lezers beschouwen de inhoud als herhalend, wat hun leeservaring kan beïnvloeden.
 • Mist praktische tips tot op zekere hoogte. Het boek inspireert en motiveert, maar biedt niet altijd concrete, uitvoerbare stappen.
 • Schrijfstijl kan kinderlijk zijn. De schrijfstijl kan voor sommige lezers overkomen als te eenvoudig, wat kan afleiden van de belangrijke boodschap van het boek.

Wij concluderen dat Robert Kiyosaki’s ‘Cashflow Kwadrant’ een noodzakelijke aanvulling is voor iedereen die streeft naar financiële onafhankelijkheid. Desondanks de repetitieve aard, wordt het boek geprezen om zijn concrete voorbeelden, inspirerende inzichten en daadwerkelijke resultaten. Wij raden dit boek aan voor zowel bestaande als aspirant ondernemers, investeerders en iedereen die verlangt om zich te onttrekken uit de traditionele arbeid en rijkdom te verwerven.

Bekijk prijs op Bol.com

4. De nieuwe wereldorde

De nieuwe wereldorde

Wij hebben ons verdiept in het boek ‘De nieuwe wereldorde’ van Rob de Wijk, een intrigerend werk dat een scherpe analyse biedt over de mogelijkheid van China’s dominantie in de 21ste eeuw. Afgezet tegen de achtergrond van de financiële crisis van 2008, President Trump’s protectionisme, de Brexit en toenemend Europees nationalisme, bespreekt dit boek hoe de ‘Chinese droom’ van wereldleiderschap een realiteit kan worden. Door de balans tussen persoonlijke ervaringen en bredere geopolitieke ontwikkelingen te behouden, biedt dit werk ons een helder beeld van een mogelijke toekomst waarin de liberale wereldorde zoals wij die kennen, op het punt staat om getransformeerd te worden.

Voordelen

 • Deskundig geschreven: het boek is volgens recensenten niet alleen informatie, maar ook betrouwbaar en goed onderzocht.
 • Leesbaar en boeiend: Beoordelingen geven aan dat het boek goed geschreven is en dat het boeiend blijft, waardoor het zowel entertainend als educatief is.
 • Zorgt voor inzicht in geopolitieke verschuivingen: Recensenten merken op dat het boek helpt bij het begrijpen van de veranderende wereldorde en de opkomst van China.

Nadelen

 • Potentiële subjectiviteit: Eén recensie suggereert dat bepaalde delen van het boek subjectieve elementen kunnen bevatten, wat de objectiviteit van de informatie kan verstoren.
 • Complexiteit van de onderwerpen: Hoewel het boek technische onderwerpen aanpakt, kan het zijn dat het soms te gespecialiseerd of complex is voor lezers zonder achtergrondkennis over het onderwerp.
 • Accent op langere termijn: Het boek richt zich op lange termijn voorspellingen, terwijl sommige lezers misschien meer geïnteresseerd zijn in actuele problemen of kortetermijnstrategieën.

Al met al zijn wij zeer onder de indruk van ‘De nieuwe wereldorde’. Door de diepgaande analyse en heldere vooruitzichten die het biedt, is dit boek absoluut aan te raden voor iedereen met belangstelling voor geopolitiek en de veranderde machtsdynamiek in de wereld. Toegankelijk in zijn schrijfstijl, maar tegelijkertijd intellectueel uitdagend, het boek wordt sterk aanbevolen voor zowel academici, studenten als geïnformeerde lezers die graag een glimp willen opvangen van de toekomstige geopolitieke landschap.

Bekijk prijs op Bol.com

5. Kun je een rups leren vliegen?

Kun je een rups leren vliegen?

In onze zoektocht naar diepgaande, revelerende literatuur over economie en persoonlijke transformatie, hebben we het unieke boek ‘Kun je een rups leren vliegen?’ grondig bestudeerd. We nemen je mee op een fascinerende ontdekkingsreis die de traditionele opvattingen over persoonlijke groei en verandering op zijn kop zet, waarbij we licht werpen op hoe je niet enkel kunt veranderen, maar daadwerkelijk kunt transformeren. Dit is geen doorsnee economisch boek; het stelt belangrijke vragen over ons paradigma en nodigt ons uit om onze ingesleten overtuigingen te onderzoeken.

Voordelen

 • Het boek is zeer inspirerend en stimuleert creatief denken en het benutten van persoonlijke mogelijkheden.
 • De auteur gebruikt heldere taal en koppelt op een duidelijke manier verschillende concepten aan elkaar.
 • Het boek biedt praktische inzichten en helpt je op een andere manier naar de wereld en jezelf te kijken.

Nadelen

 • Het boek bevat veel informatie die overweldigend zou kunnen zijn voor sommige lezers.
 • Het boek biedt geen onmiddellijke oplossingen of magische antwoorden – de lezer moet zelf bereid zijn om te onderzoeken en het werk te doen.
 • De inhoud kan complex zijn, zoals de verwijzingen naar kwantumfysica, wat voor sommige lezers wellicht moeilijk te begrijpen is.

Na een uitgebreide doorlezing van ‘Kun je een rups leren vliegen?’ kunnen we concluderen dat dit boek meer is dan een gewoon economisch leesvoer. Het spreekt tot ons inherente vermogen tot verandering en wakkert de creativiteit en veerkracht aan die in ieder van ons sluimert. We raden dit boek ten zeerste aan voor leiders, onderwijzers, en iedereen die op zoek is naar een diepgaande en praktische benadering van persoonlijke transformatie. Geen technische economische concepten, maar een uitnodiging tot zelfreflectie en actie. Dit boek kan uw ingesleten overtuigingen uitdagen en u aansporen om uw onbenutte potentieel te ontsluiten.

Bekijk prijs op Bol.com

6. Waarom de rijken alsmaar rijker worden

Waarom de rijken alsmaar rijker worden

In onze zoektocht naar helderheid over de economie en financiële onafhankelijkheid, hebben wij ons verdiept in Robert Kiyosaki’s boek ‘Waarom de rijken alsmaar rijker worden’. Met zijn onconventionele inzichten en directe aanpak weet hij de wereld van persoonlijke financiën te herdefiniëren. Ga met ons mee op dit verhelderende avontuur terwijl we de belangrijkste lessen, sterke punten en mogelijke verbeterpunten van dit boeiende boek bespreken.

Voordelen

 • Het boek biedt nieuwe en contrasterende perspectieven op financiële zaken, waardoor het een oogopenende leeservaring is.
 • Het is geschreven in heldere taal en bevat veel voorbeelden en duidelijke uitleg, wat het makkelijk te begrijpen maakt voor de lezer.
 • Het biedt praktisch advies en tips over hoe je financieel succesvol kunt zijn, wat nuttig kan zijn voor hen die hun financiële situatie willen verbeteren.

Nadelen

 • Sommige van de voorbeelden en het advies in het boek zijn specifiek toepasbaar op de Amerikaanse markt, waardoor ze minder relevant kunnen zijn voor lezers in andere landen.
 • Het boek draagt een sterk Amerikaans perspectief, wat sommige internationale lezers als storend kunnen ervaren.
 • Het boek lijkt meer diepte en nuance te bieden dan het eerste deel, waardoor het mogelijk minder toegankelijk is voor beginners of mensen zonder voorkennis van financiën.

Wij concluderen dat ‘Waarom de rijken alsmaar rijker worden’ een verhelderende en gemakkelijk leesbaar gids is voor iedereen die streeft naar financiële groei en onafhankelijkheid. Hoewel sommige voorbeelden specifieker zijn voor de Amerikaanse context, biedt het boek universeel toepasbare inzichten en biedt het praktische stappen voor financiële vooruitgang. Wij raden dit boek ten zeerste aan voor ieder die zich wil verdiepen in het terrein van persoonlijke financiën.

Bekijk prijs op Bol.com

7. Worst bank scenario

Worst bank scenario

In deze review duiken we diep in de duistere wereld van de grootste bankenfraude ooit, zoals ontrafeld in Worst Bank Scenario. Dit explosieve boek, een resultaat van tien jaar zorgvuldig onderzoek door financieel recht advocaat en econoom Hester Bais, bevraagt de rol van banken, toezichthouders en pensioenfondsen tijdens en na de beruchte kredietcrisis van 2008. We zullen de mate waarin corruptie, onbetaalbare rekeningen en verborgen tekorten hebben bijgedragen aan het voortdurende financiële lijden van burgers, MKB’s en publieke instellingen onder de loep nemen.

Voordelen

 • Het boek onthult belangrijke informatie over bankfraude en corruptie, wat zowel interessant als informatief voor de lezer kan zijn.
 • Het is geschreven in een begrijpelijke taal die complexe economische problemen uitlegt, waardoor het toegankelijk is voor een breed publiek.
 • Het biedt een diepgaand onderzoek en een gedetailleerde analyse van de gebeurtenissen die hebben geleid tot de financiële crisis van 2008 en de daaropvolgende maatregelen om de banken te redden.

Nadelen

 • Sommige lezers vinden het boek te technisch en moeilijk om te volgen, vooral als ze niet bekend zijn met economische termen en concepten.
 • De schrijfstijl kan voor sommige lezers warrig en ongeorganiseerd overkomen, wat de leeservaring kan belemmeren.
 • Het boek kan voor sommige lezers te provocerend zijn. Het kan worden gezien als te gericht op het beschuldigen en blootleggen van corruptie, in plaats van het constructief informeren over economische problemen.

Na een zorgvuldige bestudering van het boek “Worst Bank Scenario” en de vele recensies die we daarbij hebben bekeken, zijn we tot de conclusie gekomen dat dit werk een indrukwekkende en belangrijk inzicht biedt in de complexe en vaak schimmige wereld van banken en financieel beheer. Echter, we raden dit boek vooral aan voor mensen die al enige kennis hebben van economische terminologie en het financiële systeem, vanwege de complexiteit van de materie. Kortom, “Worst Bank Scenario” is een cruciaal, maar uitdagend boek dat een dieper inzicht biedt in de financiële crisis van 2008 en de rol van banken en toezichthouders daarin.

Bekijk prijs op Bol.com

8. Gratis geld voor iedereen

Gratis geld voor iedereen

Wij verdiepen ons vandaag in de provocerende ideeën gepresenteerd in de internationale bestseller “Gratis geld voor iedereen” van Rutger Bregman. Dit boek daagt ons begrip van economie, samenleving en vooruitgang uit door zijn pleidooi voor een gegarandeerd basisinkomen en een 15-urige werkweek. Hij laat ons niet alleen dromen over utopieën, maar inspireert ons om deze visionaire ideeën om te zetten in realiteit in onze hedendaagse wereld.

Voordelen

 • Het boek is boeiend en houdt de lezer vanaf het begin geboeid.
 • Bregman presenteert gedurfde ideeën en onderbouwt ze met goed onderzoek en historische gegevens, wat zorgt voor een intrigerende leeservaring.
 • Het boek is goed geschreven en toegankelijk, met de auteur die complexe ideeën en concepten op een eenvoudige en heldere manier uitlegt.

Nadelen

 • Bepaalde politieke standpunten van de auteur worden in het boek sterk naar voren gebracht, wat afbreuk doet aan de objectiviteit en universaliteit van de ideeën.
 • Een aantal lezers merkte op dat Bregman soms te simplistisch is met zijn statistieken en bij het behandelen van complexe thema’s, wat kan leiden tot eenzijdige argumenten.
 • Sommige lezers vonden sommige van de ideeën van Bregman onrealistisch en niet goed doordacht, wat vragen oproept over de haalbaarheid van zijn utopische visies.

Na een grondige analyse van de uiteenlopende reviews, bevelen wij “Gratis geld voor iedereen” ten zeerste aan voor hen die geïnteresseerd zijn in vernieuwende visies op economie. Hoewel niet iedereen het eens zal zijn met de voorstellen van de auteur, prikkelt het boek absoluut de verbeelding en daagt het gevestigde ideeën op een constructieve manier uit. Of je nu een economisch expert, student, of gewone lezer bent, Rutger Bregman’s werk zal je zeker aan het denken zetten over mogelijke alternatieven voor de huidige economische stand van zaken.

Bekijk prijs op Bol.com

9. Morele dilemma’s in de boardroom

Morele dilemma's in de boardroom

In onze nieuwste review duiken wij in de complexe wereld van morele dilemma’s in de boardroom. Wij hebben ‘Morele Dilemma’s in de Boardroom’ van Prof. Dr. Mijntje Lückerath-Rovers nauwkeurig bestudeerd, dat fascinerende inzichten combineert uit de psychologie en corporate governance en praktijkcases aanbiedt. Dit boek biedt een diepgaand en onmisbaar inzicht in moreel oordeelsvorming voor bestuurders en commissarissen, en stimuleert de lezer op een zowel deskundige als toegankelijke manier om na te denken over de ethische vraagstukken in de bedrijfswereld.

Voordelen

 • Biedt inzichten uit de psychologie en corporate governance die helpen bij het begrijpen en afwegen van morele dilemma’s in de boardroom.
 • Bevat praktische handvatten en real-life voorbeelden waardoor het boek zowel relevant als praktisch toepasbaar is.
 • De auteur van het boek is een gerespecteerd expert op het gebied van bedrijfsbestuur en psychologie, wat geloofwaardigheid en diepgang aan de in het boek gepresenteerde ideeën verleent.

Nadelen

 • Het boek kan wellicht te specialistisch zijn voor een algemeen publiek en is mogelijk alleen relevant voor leiders en commissarissen.
 • De morele dilemma’s kunnen uniek zijn met betrekking tot de Nederlandse bedrijfscultuur, waardoor ze niet universeel toepasbaar zijn.
 • Dependend on the complexity of the topics discussed, the book could be perceived as complex and difficult to digest for those without a basic understanding of corporate governance and moral judgment.

Na een grondige bestudering van ‘Morele Dilemma’s in de Boardroom’, bevelen wij dit boek ten zeerste aan voor iedereen die betrokken is bij beleidsvorming, bestuur en het nemen van belangrijke beslissingen in de bedrijfswereld. Voor bestuurders, commissarissen, en studenten economie of bedrijfskunde vormt dit boek een waardevolle aanvulling op de literatuur over bedrijfsethiek en corporate governance. Het biedt deskundig inzicht in het navigeren van moreel complexe situaties en is tegelijkertijd toegankelijk en intrigerend.

Bekijk prijs op Bol.com

10. De werkwijze van de Wolf

De werkwijze van de Wolf

Wij hebben een leerzame reis gemaakt door de boeiende economische wereld van de verkoopkunst met ‘De werkwijze van de Wolf’ van Jordan Belfort. Dit unieke boek, geschreven door de gerenommeerde ‘Wolf van Wall Street’, biedt inzichten in de methoden achter zijn opmerkelijke verkoopsucces. Belfort beweert dat je met effectieve communicatie niet alleen je verkoopvaardigheden kunt verbeteren, maar uiteindelijk ook meer controle over je leven kunt krijgen. Dit boek belooft een carrière- en levensveranderend stappenplan – is dat niet wat we allemaal zoeken in een economieboek? Laten we eens in detail gaan kijken.

Voordelen

 • Lezers vinden het boek inspirerend en vol bruikbare tips en trucs.
 • Het boek is vlot geschreven en leest makkelijk weg, wat de absorptie van de informatie bevordert.
 • De technieken die in het boek worden besproken, leveren direct resultaat op na implementatie.

Nadelen

 • Sommige lezers vinden dat de inhoud van het boek al bekend is als je de schrijver, Jordan Belfort, op YouTube volgt.
 • Hoewel veel lezers het zeer positief beoordelen, voldoet het boek niet aan de verwachtingen van sommige lezers.
 • Het boek focust mogelijk te veel op sales, wat niet voor iedereen relevant is, met name voor degenen die geïnteresseerd zijn in bredere economische theorieën en concepten.

Wij zijn van mening dat ‘De werkwijze van de Wolf’ van Jordan Belfort een waardevolle toevoeging is voor iedereen die geïnteresseerd is in economie en verkoop. Het is overwegend positief ontvangen, met lof voor de inspirerende inhoud, de gemakkelijke leesbaarheid en de bruikbare tips. Hoewel een enkeling aangeeft dat de inhoud overlapt met Belfort’s YouTube-materiaal, raden we dit boek vooral aan voor diegenen die hun verkoopvaardigheden willen verbeteren en voor degenen die zoeken naar meer controle over hun leven.

Bekijk prijs op Bol.com

Conclusie

Na het zorgvuldig onderzoeken van vele economische werken, hebben wij de selectie weten in te perken tot een lijst die garant staat voor uren leesplezier en waardevolle kennisverrijking. Deze boeken bieden niet alleen een diepgaand inzicht in zowel klassieke als hedendaagse economische thema’s, maar belichten ook hun impact op onze wereld. Of je nu een beginneling in de economie bent of een doorgewinterde econoom, we zijn ervan overtuigd dat deze boeken een verrijking zullen zijn voor je bibliotheek en je begrip van de economie zullen verdiepen.


Posted

in

by

Tags:

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *