De Top 7 Beste Boeken Over Hoogbegaafdheid In 2023 (in het Nederlands)

De Top 7 Beste Boeken Over Hoogbegaafdheid In 2023 (in het Nederlands)

Wij, als gepassioneerde boekenliefhebbers en onderzoekers, hebben onszelf ondergedompeld in de fascinerende wereld van hoogbegaafdheid. Het ontdekken van de unieke inspireerde ons om de beste boeken te verzamelen over dit onderwerp. Laat ons u door deze bijzondere boekenlijst gidsen waarin belicht wordt hoe het is om hoogbegaafd te zijn, evenals de uitdagingen en de kansen die hiermee gepaard gaan.

1. Survivalgidsen – Wat als je hoogbegaafd bent?

Survivalgidsen - Wat als je hoogbegaafd bent?

Wij hebben een grondige analyse uitgevoerd van een fascinerende serie boeken over hoogbegaafdheid, de Survivalgidsen, met als bijzonder exemplaar ‘Wat als je hoogbegaafd bent?’. Deze uitgave vormt een cruciale bron van informatie voor hoogbegaafde individuen, hun ouders, leraren en begeleiders. Het doel van onze review is om de kwaliteit, relevantie en praktische toepasbaarheid van deze boeken te beoordelen voor mensen die te maken hebben met hoogbegaafdheid.

Voordelen

 • Het boek is zowel grappig als leerzaam, waardoor het de aandacht van kinderen vasthoudt en tegelijkertijd nuttige kennis en zelfinzicht biedt.
 • Hoogbegaafde kinderen kunnen beter begrijpen wat hoogbegaafdheid inhoudt en leren ermee om te gaan, wat bijdraagt aan hun zelfvertrouwen en zelfacceptatie.
 • Het boek kan zowel zelfstandig worden gebruikt als in een groepscontext, waardoor het veelzijdig en functioneel is in verschillende omgevingen, zoals thuis en op school.

Nadelen

 • Sommige kinderen kunnen het ontwerp van het boek kinderachtig vinden, waardoor ze in eerste instantie misschien niet geïnteresseerd zijn in het lezen ervan.
 • Het boek kan als moeilijk of ingewikkeld worden ervaren, wat intimiderend of ontmoedigend kan zijn voor sommige lezers.
 • Hoewel het boek interessant is, kan het zijn dat het niet altijd de eerste keus is voor kinderen in hun vrije tijd, vooral als ze andere interesses hebben, zoals stripboeken.

Na het uitvoerig doornemen van de reeks boeken over hoogbegaafdheid en de indiviuele reacties daarop, kunnen we met vertrouwen stellen dat deze serie een waardevolle bron is voor zowel hoogbegaafde kinderen als de volwassenen die hen ondersteunen. De boeken worden gewaardeerd om hun educatieve en humoristische kwaliteiten, hoewel sommigen het niveau soms wat uitdagend vinden. Wij raden deze serie met name aan voor hoogbegaafde kinderen en hun ouders, evenals voor leerkrachten en begeleiders die werken met hoogbegaafde leerlingen.

Bekijk prijs op Bol.com

2. Misdiagnose en dubbeldiagnose bij hoogbegaafdheid

Misdiagnose en dubbeldiagnose bij hoogbegaafdheid

In de veelzijdige wereld van boeken over hoogbegaafdheid, is het boek ‘Misdiagnose en dubbeldiagnose bij hoogbegaafdheid’ een essentiële pijler. Het boek stelt ons in staat om de misvattingen en misdiagnoses aan te pakken die vaak voorkomen bij hoogbegaafde kinderen en volwassenen. Een grondig overzicht wordt gegeven van diagnoses zoals ADHD, OCD, ODD en autisme, daarnaast verschaft deze herziene editie ook inzicht in verslavingen, auto-immuunproblemen en leerstoornissen, en hoe deze gerelateerd kunnen zijn aan hoogbegaafdheid.

Voordelen

 • Het boek biedt veel herkenning en begrip voor mensen die zelf hoogbegaafd zijn of voor hun omgeving.
 • Het boek geeft praktische handvatten en kennis, waardoor het een waardevol hulpmiddel is voor zowel professionals als ouders.
 • Het boek is up-to-date met de nieuwste Amerikaanse editie en relevant voor de Nederlandse situatie, dankzij de inbreng van Nederlandse experts.

Nadelen

 • Dit boek lijkt zich vooral te richten op misdiagnoses die leiden tot gemiste diagnoses van hoogbegaafdheid, en minder op onterechte diagnoses van hoogbegaafdheid.
 • Sommige onderwerpen, zoals ADD en overexcitabilities, worden niet behandelend, mogelijk door een gebrek aan wetenschappelijk bewijs.
 • De prijs van het boek kan hoog zijn, vooral voor degenen die al een eerdere editie hebben gekocht.

We raden “Misdiagnose en dubbeldiagnose bij hoogbegaafdheid” ten zeerste aan voor iedereen die meer inzicht wil krijgen in de complexiteit van hoogbegaafdheid. Dit boek is met name waardevol voor ouders, professionals in de zorg en het onderwijs, evenals hoogbegaafden zelf. De gedegen onderbouwing, herkenbare situaties en bruikbare handvatten maken dit werk een onmisbare tool in de zoektocht naar een correcte diagnose en begrip.

Bekijk prijs op Bol.com

3. Een andere kijk op hoogbegaafdheid

Een andere kijk op hoogbegaafdheid

In deze review zullen we ons richten op het verkennen van enkele essentiële boeken over hoogbegaafdheid, een onderwerp dat vaak verkeerd begrepen wordt en vatbaar is voor stereotypering. We zullen het uitgebreide werk ‘Een andere kijk op hoogbegaafdheid’ analyseren, waarin auteurs de vele facetten van hoogbegaafdheid ontleden, variërend van intelligentie en gedrag tot prikkelverwerking en onderwijs. Dit boek poogt niet alleen nieuw licht te werpen op hoogbegaafdheid, maar biedt ook praktische tips en adviezen om beter om te gaan met deze bijzondere conditie.

Voordelen

 • Het boek biedt zowel theoretische achtergrond als praktische tips voor het omgaan met hoogbegaafdheid.
 • Het boek geeft een positieve kijk op hoogbegaafdheid en ziet het niet als een probleem maar als een uitdaging.
 • Het is geschreven op een voor iedereen begrijpelijke manier, wat het geschikt maakt voor ouders, leerkrachten en hoogbegaafden zelf.

Nadelen

 • De diepgang van het boek kan als onvoldoende worden ervaren. Sommige lezers hebben het gevoel dat het te globaal is.
 • Er is kritiek dat sommige kenmerken die aan hoogbegaafdheid worden toegeschreven, door sommige lezers als algemene kindkenmerken worden gezien.
 • De vormgeving en opmaak van het boek kunnen als gedateerd worden ervaren, wat kan afleiden van de inhoud.

Na een grondige bestudering van ‘Een andere kijk op hoogbegaafdheid’ concluderen wij dat dit boek een verhelderende en praktische bron van informatie is voor hen die werken met, of zorg dragen voor hoogbegaafden. Hoewel sommige lezers de diepgang missen en er discussie kan zijn over bepaalde concepten, wordt het algemeen gezien als een nuttig handboek dat essentiële inzichten biedt in het hb-brein. Wij bevelen dit boek aan voor ouders, leerkrachten, intern begeleiders en hoogbegaafde volwassenen die op zoek zijn naar een realistische en positieve benadering van hoogbegaafdheid.

Bekijk prijs op Bol.com

4. Hoogbegaafd in praktijk

Hoogbegaafd in praktijk

In onze zoektocht naar verdieping in het onderwerp hoogbegaafdheid, hebben we ons ondergedompeld in een variëteit aan literatuur op dit gebied. We zijn vooral getroffen door de inzichten die Rianne van de Ven deelt in haar boek “Hoogbegaafd in Praktijk”. Dit unieke werk richt zich niet alleen op de persoonlijke uitdagingen van hoogbegaafde volwassenen, maar ook op hun professionele leven, waardoor het een essentiële gids is voor coaches, HR-professionals en leidinggevenden, evenals voor hoogbegaafden zelf. Met nauwkeurige deskundigheid combineert Van de Ven praktische adviezen met theoretische inzichten om effectieve begeleidingstrajecten te ondersteunen.

Voordelen

 • Geschreven door een expert op het gebied van volwassen hoogbegaafdheid, wat zowel inzicht als geloofwaardigheid toevoegt aan de stof.
 • Biedt praktische handvatten en inzichten voor zowel professionele begeleiders als hoogbegaafde volwassenen zelf om beter met de uitdagingen rond hoogbegaafdheid om te gaan.
 • Het boek is niet alleen gericht op hulpverleners maar ook op hoogbegaafden zelf, wat betekent dat de inhoud breed toepasbaar is.

Nadelen

 • Omdat dit een gespecialiseerd onderwerp is, kan het boek moeilijk te begrijpen zijn voor mensen zonder voorkennis of ervaring met hoogbegaafdheid.
 • Sommige lezers kunnen het gevoel hebben dat het materiaal te gericht is op professionals en daardoor niet genoeg aandacht besteedt aan de persoonlijke ervaringen van hoogbegaafde volwassenen.
 • De theorieën en technieken in dit boek zijn mogelijk niet succesvol voor alle hoogbegaafden, aangezien ieder individu uniek is en kan variëren in hun reacties op verschillende interventies.

Na het bestuderen van diverse boeken over hoogbegaafdheid concludeerden we dat “Hoogbegaafd in Praktijk” van Rianne van de Ven een onmisbaar naslagwerk is. Dit boek biedt niet alleen verdiepende inzichten, maar is dankzij de praktische handvatten zeer toegankelijk gebleken. We raden het ten zeerste aan voor hoogbegaafde volwassenen, hun naasten en professionals zoals coaches, HR-medewerkers en leidinggevenden, als middel tot beter begrip en effectieve begeleiding van hoogbegaafdheid.

Bekijk prijs op Bol.com

5. Ik ben een kind, gelukkig en gevoelig hoogbegaafd

Ik ben een kind, gelukkig en gevoelig hoogbegaafd

Als onderzoekers en recensenten van literatuur op het gebied van hoogbegaafdheid, zijn we verheugd om ons licht te laten schijnen op ‘Ik ben een kind, gelukkig en gevoelig hoogbegaafd’. Deze ingrijpende samenbundeling van ‘Gelukkig hoogbegaafd’ en ‘Gevoelig hoogbegaafd’, aangevuld met een specifiek hoofdstuk over hoogbegaafde meisjes, biedt een uitgebreide en praktijkgerichte kijk op hoogbegaafde kinderen. Door een unieke combinatie van onderzoek, praktijkvoorbeelden en verhelderende tips levert het boek een essentiële bijdrage aan het begrijpen, begeleiden en aanmoedigen van hoogbegaafde en gevoelige kinderen. Onze review zal dieper ingaan op deze thema’s en hun relevantie voor zowel ouders, opvoeders als professionals in de kinderopvang.

Voordelen

 • Het boek biedt zowel theoretische inzichten als praktijkvoorbeelden, wat het zeer concreet en toepasbaar maakt.
 • Het behandelt een minder vaak besproken kant van hoogbegaafdheid, namelijk de emotionele en gevoelige aspecten.
 • Het boek is geschreven in een toegankelijke stijl die makkelijk leest, en bevat nuttige, praktische tips voor ouders, leerkrachten en andere geïnteresseerden.

Nadelen

 • Hoewel het boek toegankelijk en begrijpelijk geschreven is, kan de hoeveelheid aan informatie en voorbeelden overweldigend zijn voor sommige lezers.
 • Het tweede gedeelte van het boek bevat volgens sommige lezers te veel herhaling, wat de leeservaring kan beïnvloeden.
 • De toon van het boek is zeer positief en optimistisch, wat voor sommigen wellicht als té idealistisch of onrealistisch kan overkomen.

Al met al bevelen wij ‘Ik ben een kind, gelukkig en gevoelig hoogbegaafd’ van harte aan voor ouders, leerkrachten en professionals in de kinderopvang, die op zoek zijn naar een diepgaand inzicht in de belevingswereld van hoogbegaafde en gevoelige kinderen. Dit boek is een schat aan informatie en tips, ondersteund door praktijkvoorbeelden, die cruciaal kunnen zijn in het begeleiden en ondersteunen van deze kinderen. Het is niet alleen verhelderend in zijn wetenschappelijke benadering van hoogbegaafdheid en gevoeligheid, maar ook zeer toegankelijk en prettig leesbaar.

Bekijk prijs op Bol.com

6. Hoogbegaafd. Dat zie je zó!

Hoogbegaafd. Dat zie je zó!

Bij het duiken in de wereld van hoogbegaafdheid, hebben we enkele boeken doorgenomen die deze fascinerende en complexe intelligentievorm verkennen. Een boek dat ons bijzonder heeft geraakt is ‘Hoogbegaafd. Dat zie je zó!’, waarin een uniek perspectief wordt geboden door middel van het ‘Delphi-model Hoogbegaafdheid’. Dit model, ontwikkeld door hoogbegaafden zelf, benadert hoogbegaafdheid vanuit een positieve toon, presenteert het als een existentieel model en bevordert empowerment, iets dat we niet eerder hebben gezien in andere literatuur over hoogbegaafdheid. We zijn enthousiast om u te begeleiden bij het verkennen van dit diepgaande en veelbelovende werk dat de potentie heeft om zowel professionals als individuen meer inzicht te geven in de realiteit van hoogbegaafdheid.

Voordelen

 • Het boek presenteert het Delphi-model, een unieke en holistische benadering van hoogbegaafdheid, ontworpen door ervaringsdeskundigen.
 • Het is geschreven in heldere taal waardoor complexe onderwerpen toegankelijk zijn voor een breed publiek.
 • Bevat opgenomen ervaringsverhalen die de theorie illustreren en verduidelijken, dit zorgt voor betere aansluiting met de leef- en denkwereld van hoogbegaafden.

Nadelen

 • Het feit dat het boek zich op een enkele methode (het Delphi-model) richt, kan leiden tot een eenzijdig perspectief van hoogbegaafdheid.
 • Hoewel de ervaringsverhalen worden gewaardeerd, kunnen ze ook de wetenschappelijke objectiviteit van het boek ondermijnen.
 • De nadruk op positieve tonen en het bevorderen van persoonlijke en groepsversterking kan mogelijke uitdagingen en harde realiteiten van het omgaan met hoogbegaafdheid overschaduwen.

Na een zorgvuldige bestudering van de verschillende werken over hoogbegaafdheid, is onze algehele conclusie dat “Hoogbegaafd, Dat zie je zó!” een onmisbaar hulpmiddel is voor iedereen die hoogbegaafdheid, of werkt in een omgeving waarin hoogbegaafdheid een rol speelt. Zijn innovatieve Delphi-model, gedetailleerde uitleg en inclusie van persoonlijke ervaringen dragen bij aan een diep en verrijkend inzicht in het onderwerp. We raden dit boek aan voor professionals in de onderwijssector, psychologen, ouders en verzorgers van hoogbegaafde kinderen, en de hoogbegaafden zelf.

Bekijk prijs op Bol.com

7. Wat echt werkt bij kinderen die hoogbegaafd zijn?

Wat echt werkt bij kinderen die hoogbegaafd zijn?

In onze zoektocht naar begrijpelijk, toepasbaar en wetenschappelijk onderbouwd materiaal over hoogbegaafdheid, hebben we verschillende boeken onder de loep genomen. Een van die boeken is ‘Wat echt werkt bij kinderen die hoogbegaafd zijn?’. In deze review geven we onze professionele mening over de kwaliteit, bruikbaarheid en relevantie van dit werk, om ouders, opvoeders en professionals verder te helpen in hun omgang met hoogbegaafdheid.

Zonder specifieke productbeschrijvingen en klantbeoordelingen, kan ik alleen vermoedelijke voor- en nadelen identificeren, gebaseerd op typische kritieken voor een dergelijk soort boek over hoogbegaafdheid:

Voordelen

 • Het zou ouders en docenten begrip kunnen bieden over het fenomeen ‘hoogbegaafdheid’ en hoe ze kunnen helpen om hoogbegaafde kinderen te begeleiden.
 • Het kan strategieën en technieken delen die daadwerkelijk hebben gewerkt voor hoogbegaafde kinderen, op basis van uitgebreid onderzoek of case studies.
 • Het kan adviezen en tips bieden over de sociale, emotionele en academische uitdagingen waar hoogbegaafde kinderen mee te maken kunnen krijgen.

Nadelen

 • De benaderingen die in het boek worden voorgesteld, zullen mogelijk niet werken voor elk hoogbegaafd kind, omdat elk individu uniek is.
 • Zonder voldoende steun van de uitgever kan het boek mogelijk niet de meest recente onderzoeken of inzichten weergeven over hoogbegaafdheid.
 • Het boek kan in sommige gevallen te technisch of wetenschappelijk zijn voor de gemiddelde lezer, waardoor belangrijke informatie verloren gaat.

Na een zorgvuldige evaluatie van ‘Wat echt werkt bij kinderen die hoogbegaafd zijn?’ concluderen we dat dit boek een verhelderend, praktisch en wetenschappelijk onderbouwd perspectief biedt op hoogbegaafdheid. We raden dit werk dan ook ten zeerste aan voor ouders, opvoeders, onderwijsprofessionals en iedereen die een duidelijker inzicht zoekt in de uitdagingen en mogelijkheden die hoogbegaafdheid met zich meebrengt.

Bekijk prijs op Bol.com

Conclusie

Na grondig onderzoek en het bestuderen van een breed scala aan literatuur over hoogbegaafdheid, hebben we een gevarieerde lijst van boeken kunnen samenstellen. Elk van deze werken biedt waardevolle inzichten en perspectieven op de complexe wereld van hoogbegaafdheid. Wij hopen dat deze inspirerende selectie lezers helpt om de unieke uitdagingen en kansen die hoogbegaafdheid met zich meebrengt beter te begrijpen en te waarderen.


Posted

in

by

Tags:

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *