De Top 7 Beste Boeken Over Kinderen In 2023 (in het Nederlands)

De Top 7 Beste Boeken Over Kinderen In 2023 (in het Nederlands)

In ons streven naar kennis en begrip storten wij ons vaak op boeken – de spiegels naar de samenleving en het brein. Als ouders, leraren of gewoon boekenliefhebbers, zoeken wij naar de juiste literatuur die ons inzicht kan geven in de complexe wereld van kinderen. Wij hebben de boekenplanken doorzocht en presenteren u de beste boeken over kinderen die u helpen om deze mysterieuze wezens beter te begrijpen en te begeleiden.

1. Sinterklaas voor grote kinderen

Sinterklaas voor grote kinderen

Als liefhebbers van literatuur zijn wij een fascinerende ontdekkingsreis begonnen met het boek ‘Sinterklaas voor grote kinderen’. Dit prikkelende werk stelt ons in staat om op een respectvolle en zorgvuldige manier de ware identiteit van de goedheiligman te onthullen. Het verrijkt het traditionele Sinterklaasfeest met een diepere laag en biedt ouders een zacht kader om, op het juiste moment, het mysterie stapsgewijs te ontrafelen. Laten we dus dieper duiken in deze verhelderende en sensitieve gids over een van de meest geliefde figuren uit onze kindertijd.

Voordelen

 • Het boek biedt een zachte manier om het ‘grote geheim’ van Sinterklaas te onthullen aan kinderen, waardoor eventuele teleurstellingen of verrassingen worden geminimaliseerd.
 • Het verhaal wordt duidelijk en begrijpelijk voor kinderen geschreven, waardoor ze gemakkelijker het concept van Sinterklaas kunnen begrijpen en accepteren.
 • Kinderen lijken een gevoel van trots en volwassenheid te hebben na het lezen van het boek, waardoor ze het geheim bewaren en zelfs willen helpen met toekomstige Sinterklaasvieringen.

Nadelen

 • Het boek focust zich voornamelijk op het personage Sinterklaas en mist een gedetailleerde uitleg over andere personages zoals de pieten en Amerigo.
 • Voor kinderen in landen waar pakjesavond niet de traditie is, kan het boek enigszins verwarrend of irrelevant zijn, aangezien de tradities in het boek gebaseerd zijn op de Nederlandse viering.
 • Hoewel het boek over het algemeen goed wordt ontvangen, kan het sommige kinderen mogelijk nog steeds teleurstellen of in verwarring brengen, afhankelijk van hun individuele reacties en de timing van het gesprek.

Als wij de recensies van ‘Sinterklaas voor grote kinderen’ samenvatten, raden wij dit boek ten zeerste aan voor ouders die worstelen met hoe ze hun kinderen de waarheid over Sinterklaas kunnen onthullen. Het boek wordt door lezers geprezen voor zijn vermogen om kinderen zachtjes en zorgvuldig te introduceren in het ‘grote geheim’, en maakt van deze mogelijke teleurstelling een bijzonder en spannend moment. Wij geloven dat dit boek een nuttig instrument kan zijn voor ouders om het complexe onderwerp op een liefdevolle en respectvolle manier te benaderen.

Bekijk prijs op Bol.com

2. Temperamentvolle kinderen

Temperamentvolle kinderen

In de boekrecensie van vandaag nemen we Eva Bronsveld’s bestseller ‘Temperamentvolle Kinderen’ onder de loep: een uitgebreide gids gericht op ouders die worstelen met de uitdagingen van het opvoeden van temperamentvolle kinderen. Met al meer dan 45.000 verkochte exemplaren, biedt dit boek inzicht, herkenning en praktische handvatten voor ouders om beter af te stemmen op de behoeften van hun temperamentvolle kinderen. Door Bronsveld’s deskundige inzichten en realistische adviezen te volgen, kunnen ouders meer ontspanning en plezier in hun relatie met hun kind brengen en de unieke talenten van hun kinderen beter aan het licht brengen.

Voordelen

 • Het boek biedt praktische en goed toepasbare tips en handvatten voor het omgaan met temperamentvolle kinderen, wat zowel ouders als professionals zoals leerkrachten en coaches zouden kunnen helpen.
 • De auteur, Eva Bronsveld, gebruikt echte ervaringen en voorbeelden, wat lezers kunnen helpen om zich te identificeren met de situaties en deze beter te begrijpen.
 • Lezers melden dat de aanpak die in het boek wordt voorgesteld leidt tot positieve veranderingen in huis, zoals meer ontspanning, minder driftbuien, en betere communicatie met hun kinderen.

Nadelen

 • Sommige lezers voelen dat het boek meer geschikt is voor ouders van oudere kinderen (rond de leeftijd van 7 jaar en ouder), wat betekent dat het minder handig kan zijn voor ouders van peuters of jonge kinderen.
 • Hoewel het boek vol staat met nuttige tips en voorbeelden, kan het voor sommige lezers moeilijk zijn om deze aanpakken zelf te implementeren zonder aanvullende ondersteuning of begeleiding.
 • Het boek richt zich specifiek op temperamentvolle kinderen, wat betekent dat sommige van de adviezen misschien niet zo nuttig zijn als je kind niet als temperamentvol wordt beschouwd.

Na het lezen van talloze recensies, constateren wij unaniem dat ‘Temperamentvolle Kinderen’ een waardevolle bron van kennis en inzicht biedt, zowel voor ouders als professionals die werken met kinderen. Hoewel het boek meer gericht lijkt op de iets oudere kinderen, biedt het pragmatische, verdiepende inzichten en praktijkgerichte tips die de band tussen ouder en kind aanzienlijk kunnen verbeteren. Of je nu een ouder bent die moeite heeft om de temperamentvolle gedragingen van je kind te begrijpen en er mee om te gaan, of een professional op zoek bent naar werkbare strategieën voor het werken met temperamentvolle kinderen, dit boek komt zeer aanbevolen.

Bekijk prijs op Bol.com

3. Ontwikkelingspsychologie

Ontwikkelingspsychologie

Wij nemen je mee in onze recensie over het boek ‘Ontwikkelingspsychologie’, een uitvoerige duik in dit verhelderende en boeiende vakgebied. Een boek dat aanzet tot fundamenteel begrip en perspectieven biedt op de ontwikkeling van kinderen en adolescenten, ondersteund door recente onderzoeksresultaten en statistieken. Dit alles maakt dit werk een waardevolle toevoeging aan elke onderwijsinstelling en onmisbaar voor iedereen die zich in de kinder-, ontwikkelings- of levenslooppsychologie verdiept.

Voordelen

 • Het boek biedt een gedetailleerd en overzichtelijk beeld van ontwikkelingspsychologie dat ondersteund wordt door relevante en bijgewerkte casestudy’s, onderzoeksresultaten en statistieken.
 • Het bevat praktische toepassingen van de theorieën en opdrachten, die verder aangevuld kunnen worden door middel van het gebruik van de bijgeleverde toegangscode voor de digitale leeromgeving MyLab.
 • Lezers waarderen de helderheid van de inhoud en de gemakkelijke leesbaarheid, ze vinden het boek veelal toegankelijk en praktisch toepasbaar.

Nadelen

 • Sommige lezers vinden het boek aan de dure kant. Dit kan een belemmering vormen voor studenten of anderen op een beperkt budget.
 • Er is kritiek op het lay-out en design van het boek, met specifieke verwijzingen naar het overvloedig gebruik van illustraties en kleine lettertypes, wat het lezen vermoeiend kan maken.
 • Ondanks het feit dat het boek een uitgebreide dekking heeft van ontwikkelingspsychologie, kan het zijn focus op de jeugd en adolescentie als beperkend worden ervaren voor degenen die geïnteresseerd zijn in een bredere levenslooppsychologie.

Na ons inzicht in de verschillende recensies van ‘Ontwikkelingspsychologie’, concluderen we dat dit boek, hoewel enigszins prijzig, een aanrader is voor iedereen die betrokken is bij opleidingen over gedrag en ontwikkeling, met name de MasterSEN en andere aanverwante studies. De inhoud, die duidelijke verbanden legt en diepgaande informatie biedt over verschillende leeftijdsgroepen, is overzichtelijk gepresenteerd en goed leesbaar, ondanks enkele grafische en typografische tekortkomingen. De handige online componenten maken de studie-ervaring nog waardevoller, waardoor het veld van ontwikkelingspsychologie meer toegankelijk en praktisch toepasbaar wordt.

Bekijk prijs op Bol.com

4. Lesgeven aan getraumatiseerde kinderen

Lesgeven aan getraumatiseerde kinderen

Als fervente lezers en professionals in de literaire wereld, hebben we de kans gekregen om ons te verdiepen in een essentieel werk voor onderwijsprofessionals: ‘Lesgeven aan Getraumatiseerde Kinderen’. Dit boek biedt een grondig theoretisch kader, verstrekt bruikbare handvatten en praktijkervaringen om de complexe leefwereld van getraumatiseerde kinderen te doorgronden en hun schoolprestaties positief te beïnvloeden. Naast de ondersteuning die het biedt aan leerkrachten, wordt ook nadruk gelegd op het implementeren van een schoolbreed traumasensitief onderwijsklimaat. In onze uitgebreide review zullen we dieper ingaan op de effectiviteit van deze revolutionaire aanpak en de manier waarop dit boek verandering teweeg kan brengen in zowel regulier als speciaal onderwijs.

Voordelen

 • Het boek biedt duidelijke en praktische handvatten om getraumatiseerde kinderen te kunnen begrijpen en effectief les te geven.
 • De didactische sterkte en relevantie van het boek wordt bevestigd door professionals in het veld.
 • Met QR-codes voor extra multimedia-ondersteuning zoals uitlegvia filmpjes en werkbladen, verhoogt dit de interactiviteit en het begrip van de inhoud. Dit maakt het boek erg toegankelijk voor de gebruiker.

Nadelen

 • Hoewel waardevol, kan de hoeveelheid informatie en detail in het boek overweldigend zijn voor sommige lezers.
 • Er wordt aangenomen dat alle lezers toegang en vertrouwdheid hebben met technologie zoals QR-codes. Dit kan voor sommige gebruikers een barrière vormen om toegang te krijgen tot alle inhoud van het boek.
 • Hoewel het boek zeer relevant is voor lesgeven aan getraumatiseerde kinderen, kan het zijn dat het niet volledig de complexiteit en verscheidenheid van trauma’s dekt. Elk geval van trauma is uniek en kan mogelijk niet volledig worden aangepakt door het materiaal in dit handboek.

Ter afsluiting van onze review, kunnen wij met zekerheid stellen dat ‘Lesgeven aan Getraumatiseerde Kinderen’ een onmisbare bron is voor iedereen die met kinderen werkt. Het boek is duidelijk, informatief en praktisch toepasbaar en kan verfrissende inzichten bieden voor zowel regulier als speciaal onderwijs. Wij raden dit boek ten zeerste aan voor onderwijs- en pedagogische professionals, vooral diegenen die werken met getraumatiseerde kinderen.

Bekijk prijs op Bol.com

5. Pedagogische adviezen voor speciale kinderen

Pedagogische adviezen voor speciale kinderen

Wij duiken vandaag in de wereld van onderwijs en psychologie met ons overzicht van ‘Pedagogische adviezen voor speciale kinderen’. In dit breed toegankelijke en praktische handboek, worden uitgebreide en concrete adviezen voor de begeleiding van kinderen en jongeren met extra ondersteuningsbehoeften besproken, waarbij met name oplossingsgericht werken centraal staat. Geschreven door professionals met jarenlange ervaring, is dit boek een onmisbaar naslagwerk voor o.a. orthopedagogen, psychologen, leerkrachten en studenten in het hoger onderwijs, dat in zijn derde editie bovendien nu ook gebruik maakt van het nieuwe DSM-5 classificatiesysteem.

Voordelen

 • Dit boek is niet alleen theoretisch, maar bestaat ook uit toepasbare handelingssuggesties die in de praktijk gebracht kunnen worden.
 • De informatie in het boek is zo gestructureerd dat het een uitstekend naslagwerk is, en ook als een praktisch handboek kan dienen.
 • Het boek is grondig bijgewerkt in de derde editie en volgt de DSM-5 classificaties, wat gunstig is voor professionals op dit gebied.

Nadelen

 • Aangezien het boek een grote diversiteit aan gedragsproblemen behandelt, kan het zo zijn dat sommige problemen niet zo diepgaand worden behandeld als nodig is om alle aspecten ervan te begrijpen.
 • Het boek kan te technisch zijn voor mensen die geen achtergrond of opleiding hebben in dit specifieke onderwerp, waardoor het niet voor iedereen even toegankelijk is.
 • Hoewel het boek de voordelen en het belang van diagnose/aanduiding bespreekt, kan het ook een onbedoelde afhankelijkheid van labels bevorderen, in plaats van de individuele behoeften van kinderen in overweging te nemen.

Na een zorgvuldige bestudering van ‘Pedagogische adviezen voor speciale kinderen’, willen wij benadrukken dat dit een bijzonder nuttige gids is voor professionals binnen en gerelateerd aan het veld van speciaal basisonderwijs. Het boek is verrijkend met zijn diepgaande analyse van gedragsproblemen en de praktische tips voor verschillende omstandigheden zijn buitengewoon waardevol. We raden dit boek dan ook met klem aan voor orthopedagogen, psychologen, leerkrachten en studenten in het hoger onderwijs die te maken hebben met kinderen met extra ondersteuningsbehoeften. Het is een absolute must-have.

Bekijk prijs op Bol.com

6. Tien minuten verhaaltjes – Tien minuten verhalen voor kinderen van 7-8 jaar

Tien minuten verhaaltjes - Tien minuten verhalen voor kinderen van 7-8 jaar

Wij hebben het genoegen gehad om het boek ‘Tien minuten verhaaltjes – Tien minuten verhalen voor kinderen van 7-8 jaar’ onder de loep te nemen; een intrigerende verzameling van grappige, korte verhalen speciaal ontwikkeld voor zelfstandige jonge lezers. Dit boek, met verhalen op AVI-niveau M4 en E4, biedt een breed scala aan herkenbare situaties die plaatsvinden in een groot samengesteld gezin, wat zowel voor leesplezier als voor identificatie zorgt. Of het nu gaat om een gezellig ritueel voor het slapengaan, of simpelweg een tussendoortje overdag; dit boek belooft vertrouwen te wekken in de leesvaardigheden van uw kind en bovendien heel wat lachmomenten te veroorzaken.

Voordelen

 • De korte verhalen zijn ideaal voor kinderen met een korte aandachtsspanne of als tijdsgevuld ritueel voor het slapengaan.
 • De inhoud en lengte van de verhalen helpen om het vertrouwen in lezen bij kinderen op te bouwen.
 • De grappige en herkenbare verhalen houden de aandacht van zowel kinderen als ouders vast.

Nadelen

 • De verhalen zijn specifiek gericht op kinderen van 7-8 jaar, waardoor ze mogelijk niet boeiend of uitdagend zijn voor oudere of jongere lezers.
 • Verhalen zijn opgebouwd rond een specifiek gezinstype (samengesteld gezin met inwonende opa), wat mogelijk minder relatable kan zijn voor kinderen uit andere gezinssituaties.
 • Er worden geen illustraties genoemd, wat voor sommige kinderen een gemiste kans kan zijn voor visuele stimulatie en begrip.

Na zorgvuldige evaluatie raden wij ‘Tien minuten verhaaltjes – Tien minuten verhalen voor kinderen van 7-8 jaar’ sterk aan. Het is speciaal aanbevolen voor ouders of verzorgers van kinderen in de leeftijdscategorie 7 tot 8 jaar die op zoek zijn naar bevorderlijk leesmateriaal om zelfstandig lezen aan te moedigen. Bovendien kan dit boek effectief dienen als een geweldig hulpmiddel bij het tot stand brengen van normen en waarden rond het thema samengestelde gezinnen.

Bekijk prijs op Bol.com

7. Kinderen van ver

Kinderen van ver

Wij hebben het voorrecht gehad om ‘Kinderen van ver’, geschreven door Martine Letterie, te lezen en te beoordelen, een aangrijpend kinderboek dat het verhaal vertelt van vier doodgewone kinderen die door conflict gedwongen worden hun leven zoals ze dat kennen achter te laten. Dit boek met prachtige illustraties van Saskia Halfmouw, gebaseerd op waargebeurde verhalen uit Syrië en Afghanistan, biedt een verzameling van indrukwekkende verhalen die de harde realiteit van vluchtelingenkinderen delen. Het is een vitale leeservaring voor jongere kinderen om empathie en begrip voor deze wereldwijde kwestie te ontwikkelen.

Voordelen

 • Gebaseerd op waargebeurde verhalen, wat een realistisch beeld geeft van de ervaringen van vluchtelingenkinderen.
 • Vol met full colour illustraties die de verhalen visueel ondersteunen en tot leven brengen.
 • Helpt kinderen te begrijpen en empathie te tonen voor de situaties die sommige van hun leeftijdsgenoten over de hele wereld doormaken.

Nadelen

 • De inhoud kan te zware thema’s bevatten voor sommige jonge kinderen.
 • Er is een mogelijkheid dat de verhalen angst of bezorgdheid kunnen veroorzaken bij sommige kinderen.
 • Het boek kan moeilijke vragen oproepen die ouders of verzorgers mogelijk niet op hun gemak zijn om te beantwoorden.

In conclusie, bevelen wij ‘Kinderen van ver’ sterk aan. Het is uitermate geschikt voor kinderen, ouders en leerkrachten die op zoek zijn naar een boek dat hedendaagse wereldkwesties begrijpelijk en invoelbaar maakt voor jonge lezers. Dit fascinerende, verhelderende en compassievolle boek is een must-read, met name voor hen die een dieper inzicht willen krijgen in de complexe realiteit van het vluchtelingenbestaan door kinderogen.

Bekijk prijs op Bol.com

Conclusie

Na al deze werken te hebben verkend, is het duidelijk geworden dat boeken een onschatbare bron van kennis en inzicht zijn over het begrijpen en begeleiden van kinderen. Ze kunnen ons helpen de complexe wereld van een kind te begrijpen en om betere ouders, leraren of begeleiders te zijn. Onze literaire zoektocht heeft bewezen dat er geen definitieve gids is, maar elk boek brengt ons een stap dichter bij het ontrafelen van de intrigerende puzzel die het kind-zijn is.


Posted

in

by

Tags:

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *